Bestilling

For bestilling av fly gjelder spesielle bestemmelser for forkjøp, varighet av reise og endringsmuligheter. Dette må sjekkes ved den enkelte bestilling. Svært mange billetter må kjøpes og betales samtidig. Prisen kan kun garanteres hvis hele flybilletten er innbetalt og billettene er ikke refunderbare. Uventede skatteøkninger kommer likevel i tillegg, og kan belastes inntil avreise. Spebarn under 2 år betaler som regel 10% av flypris, men får ikke eget sete. Valutakursen som brukes er den som gjelder ved billett eller kupongutstedelse. Ved bestilling vil Nordmanns-Reiser ta et gebyr for utstedelse og salg av billetter og prisene som oppgis skriftlig inkluderer dette.