Generellt om pakkereiser

I henhold til Lov om pakkereiser gjelder bestemmelsene for tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres felles, og som inneholder minst to av følgende elementer:
• Transport
• Innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller
• Andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller hotell.

Kunder som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg de rettigheter han ellers måtte ha etter Lov om Pakkereiser av 25.8.95 

Nordmanns-Reiser er medlem av Reisegarantifondet hvor reisegaranti er stillet i henhold til reglene i pakkereiseloven §11-1 tredje ledd. Reisegarantifondet kan kontaktes på telefon 51 85 99 40.

Vi tar forbehold om prisendringer.

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Se dine rettigheter som flypassjer hos Forbrukerrådet

Vilkår som gjelder både pakkerieser og enkeltbestillinger
Refusjoner:

Påbegynte leie/reise/hotellbestillinger samt servicegebyr refunderes ikke. Ved refusjon grunnet feil fra Nordmanns-Reisers side utbetales ikke beløp mindre enn kr. 100. Ved refusjon trekkes kr. 500 i administrasjonsgebyr.

Bagasje:
Det enkelte flyselskap har forskjellig bagasjeregler. På noen selskaper kreves ekstra betaling for bagasje, og bl.a. på enkeltstrekninger innen Nord og Sør-Amerika er dette vanlig. 

Hoteller i USA og Canada:
Generelt er frokost ikke inkludert på hotellene. 3 og 4. mannsrom har kun to doble senger eller en dobbelseng og en ekstraseng. En del hotell med mange fasiliteter krever ”Resort Fee” av gjestene som må betales på hotellet og som ikke er inkludert i hotellprisene oppgitt og solgt hos Nordmanns-Reiser. Nordmanns-Reiser prøver å informere om dette, men det endres kontinuerlig og Nordmanns-Reiser kan ikke lastes for kostnader påløpt for dette.

Vårt reisebyrå er agent/formidler for våre leverandører, og det er leverandøren som er kontraktspartner. Vi har således ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester.