Spesielle bestemmelser for Royal Caribbean og Celebrity Cruises

Det har kommet nye regler for barn under 18 år som reiser med foreldrer med ulikt etternavn. Notorized letter er ikke lengre gyldig dokumentasjon

- Foreldre som reiser med barn under 18 år med ulikt etternavn MÅ ha med seg fødselsattest på engelsk (bestilles fra folkeregisteret) som beviser forelderskapet.

- Barn under 18 år som reiser uten foreldre (f.eks med venner eller
besteforeldre) MÅ ha med seg Notorized letter signert av mor eller far SAMT en kopi av fødselsattest på engelsk.

- Fosterbarn som reiser med fosterforeldre/verge MÅ ha med seg gyldig dokumentasjon på engelsk, fra sosialkontoret, som bekrefter at de som reiser med barnet er barnets foresatte.