GO UP

Generelle bestemmelser for Amerikaspesialisten

Her finner du de generelle bestemmelser for Amerikaspesialisten.
Amerikaspesialisten er agent/formidler for våre leverandører. Det er leverandøren som er kontraktspartner. Vi har derfor ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester.

GENERELLE BESTEMMELSER Per 1.1.2018

Bestemmelsene gjelder for Cruisereiser og Amerikaspesialisten v/ Nordmanns- Reiser

I henhold til Lov om pakkereiser gjelder bestemmelsene for tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres felles, og som inneholder minst to av følgende elementer:
• Transport
• Innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller
• Andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller hotell.

Kunder som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg de rettigheter han ellers måtte ha etter Lov om Pakkereiser av 25.8.95

Nordmanns-Reiser er medlem av Reisegarantifondet hvor reisegaranti er stillet i henhold til reglene i pakkereiseloven §11-1 tredje ledd. Reisegarantifondet kan kontaktes på telefon 51 85 99 40. Vi tar forbehold om prisendringer.

Se også Alminnelige vilkår for pakkereiser

Se dine rettigheter som flypassasjer hos Forbrukerrådet

1. Bestilling og betaling
a) Bestilling kan foretas per telefon, Internett, besøk i våre lokaler eller via epost. Bestillingen er bindende når den er bekreftet muntlig eller skriftlig til Nordmanns-Reiser AS med avdelinger.

b) Kunden/bestiller, er selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på bekreftelser og reisedokumenter er i overensstemmelse med egne ønsker. Dersom noen opplysninger ikke er korrekte, skal kunden umiddelbart kontakte Cruisereiser, Amerikaspesialisten, Nordmanns-Reiser. Ved bekreftelse av bestillingen har kunden godkjent at informasjonen er korrekt. Hvis det blir oppdaget feil i bestillingen etter at den er godkjent, er kunden selv ansvarlig for eventuelle tap og gebyrer som dette måtte medføre.

c) Reisen skal betales til Nordmanns-Reiser på faktura tilsendt via bank eller kredittkort. Vi godtar kredittkort som Visa, Diners og Mastercard som betalingsmiddel mot omkostning på 150,- per transaksjon.

d) Ved bekreftelse av bestillingen skal et depositum på minimum 2  000,- per person innbetales. For fellesreiser, rundreiser og reiser med reiseleder er depositum minimum 3 500,- pr person.

e) Et høyere beløp kan kreves ut i fra den enkelte leverandørs vilkår. Innbetaling av depositum bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene og er kjent med de øvrige reisevilkårene. Ved bestilling nærme opp til avreise, som regel under 2 måneder før avreise skal totalbeløpet innbetales. Ved betaling av depositum, anses prisen som bekreftet og kan ikke endres fra Nordmanns-Reisers side unntatt ved endringer i skatter, avgifter, eventuelle oljetillegg og valutaendringer. En eventuell økning i disse skattene/avgiftene og/eller valutakurser vil bli belastet passasjeren ved  sluttfakturering eller senest 21 dager før avreise.
Sluttbeløpet forfaller til betaling normalt 60 dager før avreisedato, og reisedokumentene sendes ca. 3 uker før avreise om ikke annet avtales på forhånd. Enkelte flyselskap, hotell og rederier kan ha andre betalingsvilkår enn de som her er oppført.

f) Prisøkningen på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen. Kunden må da innen 3 virkedager gi skriftlig beskjed om han ønsker å heve kjøpet.

g) Nordmanns-Reisers generelle betingelser retter seg etter Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, §2-1, med senere endringer og Alminnelige Vilkår for pakkereiser bortsett fra i de tilfeller hvor hvor våre generelle bestemmelser avviker fra de Alminnelige vilkår for pakkereiser.
Nøyaktige opplysninger om pris, reiserute, hotell, leiebil osv finner du på faktura og de tilsendte reisedokumentene.

2. Avbestilling og endring
Ved bestilling bør kunden sjekke om avbestillingsforsikring er inkludert i sine øvrige forsikringer. En endring eller avbestilling av reisen etter bekreftelse, vil medføre et gebyr som kunden selv har ansvaret for. Endrings- og avbestillingsgebyr vil variere avhengig av hvilket produkt som er bestilt, samt tidspunktet for endring eller avbestilling. Følgende gjelder dersom ikke særskilte regler er gitt ved bekreftelse:
Endring/avbestilling skal skje skriftlig.

a) Endrings-/avbestillingsregler:
• Ved endring inntil 105 dager før avreise vil det være et gebyr på minimum 500,- pr person.
• Endring/avbestilling av bekreftet reise frem til og med 61 virkedager før avreise:
• Minimum 2 000,- i gebyr per person eller beløp tilsvarende innbetalt depositum.
• Endring/avbestilling fra og med 60 virkedager til og med 45 virkedager før avreise:
• Gebyr på 25% av reisens pris og minimum 2 000,- per person.
• Endring/avbestilling fra og med 44 virkedager til og med 31 virkedager før avreise:
• Gebyr på 50% av reisens pris og minimum 2 000,- per person.
• Endring/avbestilling fra og med 30 dager til og med 15 dager før avreise:
• Gebyr på 75% av reisens pris og minimum 2 000,- per person.
• Endring/avbestilling under 15 dager før avreise, eventuelt «no-show», gir ingen refusjon.
• For gruppereiser/fellesreiser gjelder særskilte depositums- og avbestillingsregler.

b) Noen unntak fra avbestillingsreglene:
• Rundreiser/gruppereiser og cruiseturer: Ingen refusjon ved avbestilling under 45 virkedager før avreise. Depositumet er ikke refunderbart
• Skiferie, ingen refusjon etter betaling, som regel 60 virkedager før
• Cruise som ikke er del av pakkereise: Vilkårene varierer avhengig av rederi
• Feriehus og leiligheter, ingen refusjon etter betaling
• Bobil, ingen refusjon etter betaling
• Hoteller og reiser som er bestilt til ikke refunderbare priser
• Flybilletter til kampanjepris, ingen refusjon etter betaling selv om de inngår som del av pakkereise.
• Flybilletter generelt, etter betaling og billettutstedelse gjelder flyselskapets egne regler.
Avbestilling bør skje straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres. En kunde som ønsker å avbestille sin reise, skal umiddelbart sende oss en skriftlig avbestilling.
Er dette ikke mulig, kontakt oss på telefonnummer 21 60 98 80.

For avbestilling på avreisedagen eller i tilknytning til helg hvor dette ikke er mulig, skal flyselskapet, hotell eller cruiserederi kontaktes. Vi anbefaler at du som kunde får en skriftlig bekreftelse på avbestillingen.

For endring av bestilling, kontakt oss. Vi gjør oppmerksom på at mange ruteflybilletter ikke kan endres. Noen billetter kan endres mot et gebyr. Om det er nødvendig for deg som kunde å ha en billett som kan endres, må denne informasjonen formidles til oss før bestilling/bekreftelse.
Endring av navn på ruteflybilletter godtas normalt ikke. Vi forholder oss til flyselskapenes egne regler.

3. Endring foretatt av flyselskapene og andre leverandører
a) Flyselskapene har rett til å komme med tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapet ansvarlig for å komme med alternative ruter.
Nordmanns-Reiser er ikke ansvarlig for endringene, men er pliktig til å informere kunden om disse. Nordmanns-Reiser vil, så langt det lar seg gjøre, finne en akseptabel reiserute for kunden.

b) Nordmanns-Reiser gjør oppmerksom på at flyselskapene kan endre tidspunkt for utstedelse av billettene. Dette vil medføre at betalingen må foregå tidligere enn først avtalt.
Nordmanns-Reiser vil informere kunden om slike endringer så snart disse eventuelt foreligger.

c) Rederiene tar forbehold om endringer i seilingsruten, både tid og program uten varsel. Ingen tidspunkt eller seilingsrute må derfor oppfattes som endelige. Nordmanns-Reiser har ingen erstatningsansvar dersom en situasjon oppstår som medfører endringer i seilingsrute eller program. Det gjelder også om havn/sted for utreise endres.

4. Utstedelse av elektroniske billetter (E-tickets)
Flybillettene blir skrevet ut i henhold til flyselskapets regler. Dato for utstedelse av billetter vil bli opplyst ved bestilling dersom det er spesielle krav til utstedelse.
Hvis mulig vil billetter og reisedokumenter sendes ut via epost. Der dette ikke er mulig, blir dokumentene sendt per post umiddelbart etter utstedelse. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi korrekt post- eller epostadresse.

Kunden er selv ansvarlig for å kontakte Nordmanns-Reiser dersom reisedokumentene ikke er mottatt på avtalt tidspunkt.
Dersom kunden mister sine billetter/reisedokumenter, er han/hun selv ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med utstedelse av nye billetter.

5. Innsjekk, bagasje, pass/visum og setereservasjon
a) Flyselskapene påtar seg ikke ansvar for hendelser som inntreffer på tidspunkt hvor passasjerene ikke befinner seg ombord i deres fly. Når det gjelder ansvar for innlevert bagasje henviser vi til det gjeldende flyselskaps egne bestemmelser. Ovennevnte gjelder også for, uten at det begrenses til, andre leverandører som hoteller, attraksjoner og cruiserederier m flere.

b) Nordmanns-Reiser oppfordrer sine kunder til å sjekke inn i god tid før avreise. Kunden er selv ansvarlig for å beregne tilstrekkelig tid på flyplasser. Innsjekking kan på de fleste flyplasser gjøres på automater hvor elektronisk billettnummer eller flyselskapets referansenummer brukes. Alle blir kontrollert med pass. På de fleste flyselskaper kan du nå sjekke inn online fra 22 – 72 timer før avreise på selskapets app eller webside. Vi anbefaler å gjøre dette. Da kan man også endre setevalg og registrere andre opplysninger flyselskapet er pålagt å legge inn.
Bruk også disse sidene for å se evt. endringer som er kommet før og under reisen.

c) Vi anbefaler å sjekke inn på flyplassen 2 timer før avgang på alle flyselskap i tilfelle lange køer – spesielt om man reiser utenfor Schengen området. For utreise fra Norge på direkteruter til USA bør man sjekke inn senest 3 timer før avgang. For retur reise fra USA må man møte på flyplassen 3 timer før avgang, uansett flyselskap.

d) På mange oversjøiske flyvninger er det mulig å reservere seter på forhånd. Vi ber våre kunder om å opplyse om slike ønsker ved bestilling. De fleste flyselskap tar ekstra betalt for setereservasjon. Vi kan bestille seter mot betaling etter billettutstedelse. Det kan også gjøres online på flyselskapets websider. Vi kan ikke garantere at man får sitte samlet og flyselskapet kan endre setereservasjonen.

e) Setereservasjoner kan endres av flyselskapet og er derfor utenfor Nordmanns-Reisers kontroll. Det gjelder i alle klasser, turistklasse, oppgradert turistklasse , businessklasse og første klasse. Endring av setereservasjon gir ikke grunn til avbestilling uten vanlige gebyrer.

f) Flyselskapene er pålagt å registrere opplysninger om deg før avreise til bl.a. USA og Canada og vi anbefaler å registrere pass og bosted via flyselskapenes internettsider. NB! Du må ha navn og adresse på overnattingssted og skriftlig bekreftelse og dokumenter som bekrefter dette ved avreise fra Norge til bl.a. USA og Canada.

g) Kontrollér at passet er gyldig minimum 6 måneder etter hjemreise. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelle visum og innreisetillatelse er gyldig før avreise.

h) Nordmanns-Reiser er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke har dette i orden. Barn må ha eget pass uavhengig av alder. Barn med annet etternavn enn sine foreldre/medreisende, har egne bestemmelser og det er foreldrenes ansvar å påse at dokumenter i forbindelse med reisene er i orden. I enkelte tilfeller kreves det dokumentasjon fra begge foreldre, eventuelt den andre foreldre at barnet har tillatelse til å delta på reisen. Dokumentasjon for dette kreves også av cruiserederier.

i) Reisende med utenlandsk pass må sjekke regler ved å kontakte ambassade eller konsulat.
Pass med innreisestempel fra Israel kan føre til nektet innreisetillatelse til noen land. En del land krever også transittvisum for reisende, både norske og ikke norske statsborgere. Du er selv pliktig til å gjøre oppmerksom på annen nasjonalitet enn norsk ved bestilling, slik at korrekt pass- og visumopplysninger kan bli gitt. Som reisende er du selv ansvarlig for å ha korrekt innreisetillatelse/visum til destinasjoner på din reiserute. Se bestemmelser på sidene til UD- reiseinformasjon.

j) Enkelte havnemyndigheter kan iblant kreve at du viser legitimasjon med foto når du forlater skipet i løpet av et cruise. For å unngå eventuelle problemer, anbefaler vi at du tar med deg en kopi av passet på reisen, i tillegg til originalpasset, og tar denne kopien med deg hver gang du forlater skipet. Statsborgere fra andre land må kontakte de respektive lands ambassader for oppdatert informasjon.

k) For reise til Cuba må man forhåndskjøpe turistvisum. Dette kan kjøpes hos oss for 500,- per person. Hvis man ikke har kjøpt flybillett hos oss koster det 750,- per person. For cruise på/til Cuba gjelder egne visumbestemmelser.

l) Trenger du hjelp til visumsøknad f.eks. til Kina, Russland, India mm, kontakt Visumservice.

Spesielt til USA/CANADA:
Alle reisende må ha tur/retur billett. For norske statsborgere på feriereise, maksimum 90 dager, kreves det normalt ikke visum til USA/Canada. Alle norske statborgere må ha elektronisk lesbart pass for innreise eller mellomlanding i USA/Canada. Mellomlander du må du ha med kopi av godkjent ESTA søknad da det kan kreves når du skal returnere fra andre land.

Passet må være gyldig i 6 måneder etter retur fra USA/CANADA. Alle reisende til eller via USA /CANADA må registreres elektronisk på forhånd. Dette gjelder også om du er i transitt til et annet land. Dette gjøres ved å søke om ESTA/eTA. Skjemaet fylles ut elektronisk og du finner det på våre websider www.cruisereiser og www.amerikaspesialisten.no

NB! Det kreves fortsatt visum for opphold lenger enn 90 dager. Er man tidligere straffedømt, skal studere eller arbeide, må ambassaden kontaktes før innreise til USA eller Canada.

Er du usikker, kontakt: Amerikas Forente Staters ambassade tlf 22448550 eller 22207117. www.usa.no Eller Embassy of Canada,Tel.: +47 22 99 53 00 eller E-mail: oslo@international.gc.ca

Ved transit videre med andre flyselskaper i USA må man beregne god tid. Man må gjennom immigrasjonen, som regel skifte terminal og bagasjen må vises i tollen før den sendes videre.

6. Bagasje
a) Flyselskapene har forskjellige regler for medbragt bagasje avhengig av pris man betaler. Vi oppgir som regel priser med ett kolli bagasje per passasjer men sjekk dette ved bestilling.
Antall kilo varierer. (ikke barn under 2 år som ikke betaler for eget sete). Noen selskaper kan ha andre regler og normalt skal dette stå på din reiserute når billett er skrevet. Hvis vekten på bagasjen overstiger gjeldende vektregler må kunden betale for overvekt etter flyselskapets gjeldende takster. Det gjelder spesielle regler for sport- og golfutstyr, sykler og lignende. Nordmanns-Reiser gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å pakke skarpe gjenstander som saks, neglefil etc. som håndbagasje. Lightere og fyrstikker er ikke tillatt verken i håndbagasje eller innsjekket bagasje. Det samme gjelder væske utover en begrenset mengde. Regler kan til enhver tid sjekkes på www.osl.no

b) Ikke lås bagasjen som sjekkes inn på reiser til/fra og innenlands i USA med mindre du har en TSA godkjent lås! Amerikanske myndigheter foretar stikkprøver og bryter opp/klipper over bagasjelåser rutinemessig. Flyselskapene tar ikke ansvar for ødelagte bagasjelåser som følge av sikkerhetskontroller. Bagasjebestemmelsene kan endre seg hele tiden så sjekk hva som gjelder for du skal reise på flyselskapets hjemmeside. Nordmanns – Reiser AS kan ikke holdes ansvarlig for bagasjegebyrer som kreves inn av de enkelte flyselskap eller endringer i disse.
Har du en reise med flere flystrekninger kan  bagasjebestemmelsene være forskjellig på alle strekninger.

7. Viktig informasjon til kunder som har bestilt hotell
a) Nordmanns-Reiser gjør oppmerksom på at standard på hoteller i forskjellige deler av verden kan variere og være lavere enn hva man er vant til fra Norge. Kvaliteten på hotellene vurderes generelt på grunnlag av standard, fasiliteter og beliggenhet. Kriteriene for dette er forskjellige fra land til land.
Hotellene i storbyene har ofte lavere standard enn det som er normen andre steder. Spesielt gjelder dette enkelte byer i USA, som for eksempel New York og San Francisco, hvor hotellrommene ofte er små og har lavere standard enn det som er normalt. Slike variasjoner må påregnes.

b) Det vil kunne forekomme mindre oppussing og  renoveringsarbeid på hotellene. Som eksempel kan et svømmebasseng være stengt noen dager på grunn av rensing. Slikt er utenfor Nordmanns-Reisers kontroll og vil ikke være grunnlag for kompensasjon. I den grad det er mulig vil Nordmanns-Reiser informere om eventuelle større oppussingsarbeider.

c) I situasjoner hvor kunden er misfornøyd med standard eller andre forhold på hotellet, skal Nordmanns-Reisers lokale agent umiddelbart kontaktes. Telefonnummer til agenten står oppført på kundens hotellkupong. Ta med en ekstra kopi, da hotellet i noen tilfeller tar inn kupongen. Dersom kunden ikke får tilfredsstillende hjelp, kan Nordmanns-Reiser kontaktes.
Vi vil forsøke å hjelpe kunden så langt det er mulig. Dersom kunden ikke har kontaktet den lokale agenten eller Nordmanns-Reiser vil dette redusere muligheten for en kompensasjon i etterkant.

d) Dersom kunden har spesielle ønsker som type seng, valg av etasje, røykerom, havutsikt eller lignende, må dette oppgis ved bestilling. Disse ønskene vil bli formidlet til hotellet, men Nordmanns-Reiser kan ikke garantere at de etterkommes bortsett fra der man betaler ekstra for en viss type rom.

e) Hotellrom i Nord-Amerika har normalt en eller to senger på rommet. Om man ønsker separate senger må dette bestilles spesielt. Dersom man bestiller rom for tre eller fire personer, må det påregnes at to personer vil måtte dele en mindre dobbeltseng. Noen hoteller tilbyr ekstra senger på rommet, såkalte «rollaway»-senger. Dette må bestilles spesielt og betales lokalt. I de tilfellene kundene ikke ønsker å dele en seng, anbefaler vi å bestille separate rom.

f) Ved reise til storbyer må man påregne trafikkstøy. Dette gjelder også hoteller i populære ferieområder. Slike forhold kan ikke påklages.

g) Avbestilling og endring av en hotellbestilling etter bekreftelse, medfører gebyr. Dette gebyret vil variere med tidspunkt for endring og avbestilling.

8. Informasjon til kunder som har bestilt leiebil
a) Nordmanns-Reiser samarbeider med anerkjente leiebilfirmaer. Alle obligatoriske forsikringer er inkludert i våre priser.

b) Ved henting av bilen vil leiebilselskapet be om et kredittkort som depositum. Den reisende som står oppført som sjåfør må medbringe et gyldig kredittkort som bilselskapet belaster for evt. ekstrautstyr og som depositum. Sjåfører under 25 år må betale et tillegg i prisen. Det er viktig at korrekt person står oppført som sjåfør.

c) Vi gjør oppmerksom på at leiebiler i Nord-Amerika ofte har begrenset bagasjeplass. Dette gjelder også større biltyper som minivan og større SUV. Vi vil anbefale at kunder som skal reise mye rundt med leiebil, pakker i bager, ikke kofferter, da disse er lettere å stable. Hvis mange gjester reiser sammen eller man har mye bagasje, vil vi anbefale å leie mer enn én bil.

9. Forsikring
Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer for reisen og enkelte land krever dokumentasjon på reiseforsikring. Vi anbefaler alle reisende å sjekke at de har både avbestillingsforsikring og reiseforsikring som dekker reiseulykke, reisegods, reisesyke og ansvar før bestilling av reisen.

10. Reklamasjonsrett
En reklamasjon skal sendes skriftlig til Nordmanns-Reiser snarest mulig og senest innen 2 uker etter hjemkomst.
Reklamasjoner på hoteller og hotellstandard, skal i hovedsak tas opp på reisemålet med den lokale agenten eller gjennom kontakt med Nordmanns-Reiser, slik at det er mulighet til å rette opp i problemene umiddelbart.
Vi anbefaler våre kunder å ta vare på mest mulig dokumentasjon, som informasjon fra hotellet, bilder, kvitteringer, osv. Dette vil forenkle en eventuell reklamasjonssak i ettertid.

11. Refusjon
Ved refusjoner på avbestilt reise har vi normalt en behandlingstid på 3-4 uker.
Ved refusjon av flyskatter på en ikke benyttet reise belastet et ekspedisjonsgebyr på 500,-. Ved all refusjoner som ikke går inn under avbestillingsreglene mot gebyr, belastes et ekspedisjonsgebyr på 500,-.

12. Annet
Reiser du på cruise må du være oppmerksom på at de fleste rederiene tillater ikke bleietrengende barn å benytte seg av bassengene om bord på sine skip. Aldersgrense for spebarn er som regel 6 mnd.

Helse
Sjekk alltid med din fastlege/helsestasjon om anbefalte vaksiner. Se også https://www.fhi.no/
Kunden plikter ved bestilling å sjekke at navn er skrevet i henhold til pass. Kunden plikter ved mottak av dokumenter å sjekke at alle er riktig med korrekt sted, datoer, navn og lese gjennom vedlegg som omhandler beskrivelse av reisen som er bestilt.

SERVICEHONORAR
På faktura ilegges et servicegebyr på 125,- pr person, 400,- pr familie som ikke er refunderbart.

Innstilling av reisen
Arrangøren har rett til å innstille reisen ved uforutsette hendelser, eller når det er for få deltakere til å gjennomføre reisen inntil 30 dager før avreise. Minimumsantall der hvor det er aktuelt, vil være angitt i beskrivelsen av den aktuelle tur i brosjyren eller prislisten. Arrangøren har også rett til å innstille reisen grunnet kansellering av fly eller force majeure. Deltakeren kan da kreve tilbakebetalt det han har innbetalt. Andre krav kan ikke rettes mot arrangøren på grunn av avlysningen.

Nordmanns-Reiser kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom det kan godtgjøres at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor vår kontroll og som vi med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken arrangøren selv eller noen vi er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Nordmanns-Reiser plikter da å refundere kunden alle innbetalte beløp. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom Nordmanns-Reiser kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige skal kunden betale differansen. Er reisen billigere kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.

Mangelfull reise

Nordmanns-Reiser vil ikke ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av slike hindringer som inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at Nordmanns-Reiser eller kunden avbryter den pga slike forhold vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Nordmanns-Reiser plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes plikter Nordmanns-Reiser å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på steder, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulemper et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurdering.

Overdragelse av pakkereisen
En pakkereise bestilt hos Nordmanns-Reiser som benytter rutefly i sine reiser vil ikke kunne overdras til andre med mindre det blir godkjent av flyselskap/andre leverandører. Kostnader kan påkomme og evt. navneendring blir belastet med 500.- i tillegg til eventuelle kostnader fra under-leverandører.

Vårt reisebyrå er agent/formidler for våre leverandører, og det er leverandøren som er kontraktspartner. Vi har således ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester.

Vi er medlem av Reisegarantifondet. Reisegaranti er stillet i henhold til reglene i pakkereiseloven §11-1 tredje ledd. Reisegarantifondet kan kontaktes på telefon 51 85 99 40.

Vi tar forbehold om prisendringer.

© 2019 Nordmanns-Reiser AS

Designet og utviklet av HCL Nordic