GO UP

GENERELLE BESTEMMELSER

Generelle bestemmelser Cruisereiser og Amerikaspesialisten ved Nordmanns-Reiser AS

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Nordmanns-Reiser AS (heretter kalt NR).
Disse vilkår gjelder for alle våre reiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil dette fremkomme av turpresentasjonen eller i egen kontrakt. Der reisevilkårene fraviker Alminnelige vilkår for pakkereiser går NR sine reisevilkår foran da de Alminnelige vilkår er en bransjenorm som kan fravikes i visse tilfeller.

1. Bestilling og betaling

Bestilling kan foretas per telefon, internett, besøk i våre lokaler eller via epost. Bestillingen er bindende når den er bekreftet muntlig eller skriftlig til NR eller at depositum/faktura er betalt.

Vennligst påse at navn på alle reisende stemmer overens med passet og at alle tider/datoer på bekreftelser og reisedokumenter er i overensstemmelse med egne ønsker. Dersom noen opplysninger ikke er korrekte, skal kunden umiddelbart kontakte NR. Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum finner sted. Senere endring vil kunne medføre gebyr.

Etter bestilling vil kunden få tilsendt reisebekreftelse/faktura. Depositum skal betales innen syv dager med mindre andre regler gjelder.
Manglende betaling av depositum medfører ikke at avtalen bortfaller.
Depositumsbeløpet er 4 000,- pr. person eller minimum 10% av reisens totale sum og er ikke refunderbart. 
For gruppereiser er depositum minimum 6 000,- pr. person og er ikke refunderbart.
Depositum kan også kreves for ulike arrangement i en bestilling.
Depositum regnes som delbetaling av reisens pris og er ikke refunderbart ved avbestilling.

Sluttbetaling forfaller til betaling 4-6 uker før avreise, hvis ikke annet er informert om ved bestilling. Er det under 4-6 uker til avreise ved bestilling, er det forfall med kort betalingsfrist. Ved manglende betaling 2 dager etter forfall, står NR fritt til å annullere bestillingen for kundens regning.
Reisedokumenter sendes ca. 2-3 uker før avreise.

Vi aksepterer Visa og Mastercard.

 

2. Avbestilling og endring

Endring/avbestilling skal skje skriftlig.
En endring eller avbestilling av reisen etter bekreftelse, vil medføre et gebyr som kunden selv har ansvaret for. Endrings- og avbestillingsgebyr vil variere avhengig av hvilket produkt som er bestilt, samt tidspunktet for endring eller avbestilling. Følgende gjelder dersom ikke særskilte regler er gitt ved bekreftelse:

Avbestillingsregler:

  • Frem til 65 dager før avreise: Ingen refusjon av depositumsbeløpet samt evt. gebyr fra leverandør og utstedte flybilletter
  • Fra og med 65 til 40 dager før avreise: 50 % av reisens pris samt evt. gebyr fra leverandør og utstedte flybilletter
  • Fra og med 40 dager og ved manglende oppmøte avreisedag: ingen refusjon
  • Gruppereiser: Frem til 120 dager: depositum refunderes ikke.
   Fra og med 120 dager til avreisedag: ingen refusjon
  • Retten til avbestilling gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen. Dette gjelder pandemier, katastrofer, etc. Velger man å kansellere en reise fordi man ombestemmer seg grunnet f.eks. krav om karantene eller forverring av smittesituasjon, er det ikke refusjon.
  • Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser anbefales det å kontakte sitt reiseforsikringsselskap.

Unntak fra de generelle avbestillingsreglene:

 • Skikort: Ingen refusjon
 • Cruise: Vilkårene varierer avhengig av rederi
 • Bobil: Ingen refusjon etter betaling
 • Hoteller og reiser som er bestilt til ikke refunderbare priser
 • Flybilletter: kampanjepris – ingen refusjon selv om de inngår som del av pakkereise
 • Flybilletter generelt: etter betaling og billettutstedelse gjelder flyselskapets egne regler
 • Når flyselskap kansellerer flyvninger refunderer vi kunden det vi får tilbakebetalt av flyselskapet når vi har mottatt det og fratrukket et gebyr på 500,- pr. billett.

Avbestilling bør skje straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres.
En kunde som ønsker å avbestille sin reise, skal umiddelbart sende oss en skriftlig avbestilling. Er dette ikke mulig, kontakt oss på telefon 21 60 98 80 for nærmere avtale. For avbestilling på avreisedagen eller i tilknytning til helg hvor dette ikke er mulig å få kontakt med oss, skal flyselskapet, hotell eller cruiserederi kontaktes og epost sendes til booking@nordmann.no med informasjon. Vi anbefaler at du som kunde får en skriftlig bekreftelse på avbestillingen.

Endringsregler:

 • Ved endring før billetter/vouchere er utstedt: 500,- pr. endring.
 • Ved endring etter flybilletter er utstedt: 1 000,- samt gebyr i henhold til flyselskapets regler.

Vilkår i disse punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser.
Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører.

 

3. Forbehold

Det tas forbehold om endring i pris grunnet forhold utenfor NRs kontroll. Slike forhold er valutaendringer, endringer i transportpriser og økning i offentlige skatter og avgifter. NR forbeholder seg retten til å fakturere et pristillegg som følge av eventuelle endringer. Et eventuelt pristillegg vil bli varslet senest 20 dager før avreise. Utgjør tillegget mer enn 8 prosent av reisens pris, har den reisende anledning til å heve avtalen.

NR tar forbehold om priseksempler i 3. parts løsninger. Dagens pris bekreftes i bestillingsøyeblikket.

Endring av flytider, andre regler og seilingsruter på cruisereiser kan forekomme.
NR er ikke økonomisk ansvarlig for denne type endring. Vi vil informere kunden snarest om eventuelle endringer.

Enkelte hotell/resort har en såkalt resort fee som belastes direkte av hotellet og er obligatorisk. Dette dekker for eksempel tilgang til bassengområdet/privat strand og badehåndklær, wifi, med mer. NR kan ikke holdes ansvarlig om en slik resort fee belastes.

4. Refusjon

Om NR kansellerer en reise vil hele reisen bli refundert i løpet av 14 ukedager.
Ved refusjoner på avbestilt reise har vi normalt en behandlingstid  på minimum 3-4 uker.
Ved refusjon av flyskatter på en ikke benyttet reise belastes et ekspedisjonsgebyr på 500,-.
Ved alle refusjoner som ikke går inn under våre avbestillingsregler mot gebyr, belastes et ekspedisjonsgebyr på 500,-.

5. Reklamasjonsrett

Den reisende plikter å gi beskjed uten ugrunnet opphold dersom hun/han oppdager en mangel ved reisen. Reklamasjoner som oppstår på reise, skal først tas opp på stedet og/eller den lokale agenten eller gjennom kontakt med Nordmanns-Reiser, slik at det er mulighet til å rette opp i problemene umiddelbart. Vi anbefaler våre kunder å ta vare på mest mulig dokumentasjon, som informasjon fra hotellet, navn på kontaktperson på hotellet, bilder, kvitteringer, osv., i slike tilfeller. Dette vil forenkle en eventuell reklamasjons-sak i ettertid. En reklamasjon skal sendes skriftlig til NR snarest mulig og senest innen 4 uker etter hjemkomst.

 

6. Pass og visum

Denne reisende er selv ansvarlig for å sjekke reglene i forbindelse med pass, visum, covid og andre regler som måtte gjelde for innreise dit hvor man skal reise.

Selv om det ikke er passtvang innen Schengen, vil mange flyselskap og hoteller likevel kreve gyldig legitimasjon. Utenfor Norge er det kun pass som gjelder som gyldig legitimasjon for nordmenn, i Europa kan man også bruke ID kort som reisedokument. Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap krever at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato. Dette kan også gjelde for reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt i turens program . NR forholder seg til visumregler for norske statsborgere. Hvis den reisende ikke reiser med norsk pass, må man selv sjekke visumregler for sitt statsborgerskap til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig pass og eventuelt visum ved avreise for seg selv og den/de man bestiller for.

Alle reisende til eller via USA og Canada må registreres elektronisk på forhånd.
Dette gjelder også om du er i transitt til et annet land. Dette gjøres ved å søke om ESTA/ETA. Skjemaet fylles ut elektronisk.
ESTA
ETA

Mellomlander du må du ha med kopi av godkjent ESTA/ETA søknad da det kan kreves når du skal returnere fra andre land.

NB! Det kreves fortsatt visum for opphold lenger enn 90 dager. Er man tidligere straffedømt, skal studere eller arbeide, må ambassaden kontaktes før innreise til USA eller Canada.

Er du usikker på hva som gjelder for deg og ditt reisefølge, kontakt:

Amerikas Forente Staters Ambassade: Telefon: 21 30 85 40 | www.usa.no
Embassy of Canada, Tel.: 22 99 53 00 | www.canadainternational.gc.ca
Informasjon om innreise til andre land: www.landsider.no

 

7. Bagasje og setereservasjon

Det er mange ulike regler for bagasje, det er kundens eget ansvar å være oppdatert på hva som gjelder for egen reise. Informasjon om hva som er inkludert står på din elektroniske flybillett.

Flyselskapene har ulike regler for hva som er inkludert og ikke, også hvor mange kg som er tillatt pr bagasje. Noen flystrekninger kan også ikke inkludere bagasje, dette må da kjøpes på nettet eller ved innsjekk. Vi anbefaler å lese informasjon som finnes på flyselskapenes respektive hjemmesider.

Har man ikke universallås på koffert, anbefales det ikke å låse koffert. I USA for eksempel har Transport Safety Administration ifølge lov rett til å åpne all bagasje og sjekke innhold. Hvis bagasje er låst (ikke universal), vil lås bli klippet av og bagasje åpnet.

Setereservasjon gjøres av oss kun ved forespørsel, hvis ikke gjør kunde dette selv ved innsjekk.
Mange flyselskaper tar nå betalt for å setereservasjon, pris varierer. Setereservasjon kan endres av flyselskapet og dette er utenfor NRs kontroll, endelig bekreftelse fås ved innsjekk.

 

8. Reise og avbestillingsforsikring

NR anbefaler alle reisende å ha gyldig reise og avbestillingsforsikring ved bestilling av sin reise. Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer for reisen. NR er ikke ansvarlig i situasjoner og forhold den reisende kunne ha forsikret seg mot og som ikke skyldes arrangør eller noen han har ansvar for.

9. Helse

Sjekk alltid med din fastlege/helsestasjon om anbefalte vaksiner.
Se også https://www.fhi.no
Koronasituasjonen: Det er kundens ansvar å sjekke hva som gjelder for dit man skal reise.

10. Medlem av Reisegarantifondet

NR er medlem av Reisegarantifondet og har til enhver tid stilt nødvendig garanti.

 

SERVICEHONORAR

På faktura ilegges et servicegebyr på 200,- pr person, ved flere enn 9 personer maks 1 500,- pr bestilling, som ikke er refunderbart.

JAL170223

© 2024 Nordmanns-Reiser AS

Driftes og utvikles av God dag,