GO UP

Generelle bestemmelser for Amerikaspesialisten og Cruisereiser v/Nordmanns-Reiser

Her finner du de generelle bestemmelser for Amerikaspesialisten, Cruisereiser og Nordmanns-Reiser.

Kjøpt trygt når du bestiller din reise hos oss!

Vårt mål er å gi deg reiseopplevelser for livet, og det vil vi gjerne fortsette med.
På grunn av Corona situasjonen er det kanskje vanskelig for deg å ta en beslutning om å bestille en reise i dag, noe vi har stort forståelse for.
For å gjøre det ekstra trygt å bestille en reise nå, tilbyr vi derfor ekstra gode avbestillingsregler.

Spesielle bestemmelser for Amerikaspesialisten, Cruisereiser og Nordmanns-Reiser, gyldig for bestilling til 31.01.2022

Nordmanns-Reiser gjør sitt ytterste for å gi deg som kunde de beste kundeopplevelsene. Som kunde hos oss vet du at du er i trygge hender.
I forbindelse med koronasituasjonen har flere av våre leverandører spesielle vilkår som gir deg som kunde rett til å kansellere/endre til meget gunstige vilkår.
Vi følger disse vilkårene, men for å dekke våre kostnader tar vi et kanselleringsgebyr på 500,- pr person ved refusjoner i henhold til leverandørreglene.

Endrings-/avbestillingsregler gyldig for bestillinger gjort før 31.01.2022 for reiser i 2022: 
Du kan endre din reisebestilling for 500,- pr. person frem til og med 90 dager før avreise.
Etter dette gjelder våre ordinære avbestillingsregler.
Endring/avbestilling skal skje skriftlig.

Hvordan har du sikkerhet helt frem til avreise:
Nordmanns-Reiser følger UD sine reiseråd. Et reiseråd kan foreligge i perioden før avreise, det er status 14 dager før avreise som er gjeldende.
Pakkereiseloven er gyldig på alle pakkereiser hvor det på bestillingstidspunkt ikke foreligger et reiseråd.
Pakkereiseloven § 22, gir deg mulighet til å avbestille din reise og å få full refusjon hvis det foreligger et reiseråd 14 dager før avreise.
Pakkereiseloven § 28 gir deg mulighet til full refusjon, hvis det fremkommer en vesentlig mangel i pakkereisen.
Reiseforsikring – Vennligst påse at du gyldig reiseforsikring på bestillingstidspunkt. Må du avbestille grunnet f.eks. sykdom, så vil du få dekket utgifter fra ditt forsikringsselskap.

Du plikter selv å sjekke innreisebestemmelsene angående Covid på reisemålet og forholde deg til det.
Om du blir nektet innreise er det ditt eget ansvar.

Krav om innreiseregistrering retur til Norge:

De fleste må registrere seg i innreiseregisteret entrynorway.no før ankomst til Norge. Vi oppfordrer også alle på reise til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Les også om din ferie og Covid

For øvrig gjelder våre generelle bestemmelser:

 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Bestemmelsene gjelder for Cruisereiser, Amerikaspesialisten v/ Nordmanns- Reiser, heretter kalt Nordmanns-reiser

Nordmanns-Reiser er medlem av Reisegarantifondet hvor reisegaranti er stillet i henhold til reglene i pakkereiseloven §11-1 tredje ledd. Reisegarantifondet kan kontaktes på telefon 51 85 99 40. Vi tar forbehold om prisendringer.

For definisjon av pakkereiser – se Lov om pakkereiser

Se også Alminnelige vilkår for pakkereiser

Se dine rettigheter som flypassasjer hos Forbrukerrådet

Ved bestilling godtar bestiller at opplysninger om bestillers telefonnummer og epost registreres i flyselsskap/cruiserederi’s bestilling som vil bli brukt i tilfelle endringer av tider og ruter og behov for kontakt.

GENERELLE BESTEMMELSER FOR Cruisereiser, Amerikaspesialisten v/ Nordmanns-Reiser AS pr 10.02.2021

1.1 Bestilling og betaling 

Bestilling kan foretas per telefon, internett, besøk i våre lokaler eller via epost. Bestillingen er bindende når den er bekreftet muntlig eller skriftlig til Nordmanns-Reiser AS eller at depositum/faktura er betalt.
Kunden/bestiller, er selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på bekreftelser og reisedokumenter er i overensstemmelse med egne ønsker. Dersom noen opplysninger ikke er korrekte, skal kunden umiddelbart kontakte Nordmanns-Reiser. Ved bekreftelse av bestillingen har kunden godkjent at informasjonen er korrekt.
Hvis det blir oppdaget feil i bestillingen etter at den er godkjent, er kunden selv ansvarlig for eventuelle tap og gebyrer som dette måtte medføre.
Reisen skal betales til Nordmanns-Reiser på faktura tilsendt, via bank, debet eller kredittkort.
Ved manglende betaling 2 dager etter forfall, står vi fritt til å annullere bestillingen for kunden regning.
Vi aksepterer Visa og Mastercard (som betalingsmiddel )mot omkostning på 190,- per transaksjon. Vi aksepterer American Express mot omkostning på 3% pr transaksjon, minimum 190,-
Ved bekreftelse av bestillingen skal et depositum på minimum 2 500,- per person innbetales. For fellesreiser, rundreiser og reiser med reiseleder er depositum minimum 3 500,- pr person som ikke er refunderbart. Depositum kan også kreves for forskjellige arrangement i en bestilling.
Et høyere beløp kan kreves ut i fra den enkelte leverandørs vilkår. Innbetaling av depositum bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene (og er kjent med de øvrige reisevilkårene.)
Ved bestilling nære avreise, som regel under 2 mnd før avreise, skal totalbeløpet innbetales. Ved betaling av depositum, anses prisen som bekreftet, men kan endres fra Nordmanns-Reisers side grunnet endringer fra leverandører, i skatter, avgifter, eventuelle oljetillegg og valutaendringer.
En eventuell økning i skattene/avgiftene og/eller valutakurser vil bli belastet passasjeren ved sluttfakturering eller senest 21 dager før avreise. Sluttbeløpet forfaller til betaling normalt 60 virkedager før avreisedato.

Billetter skrives 3-4 uker før avreise og reisedokumentene sendes ut når dette er gjort. Enkelte flyselskap, hotell og rederier kan ha andre betalingsvilkår enn de som her er oppført.
Prisøkning på mer enn 8% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen. Kunden må da innen 3 virkedager gi skriftlig beskjed om han ønsker å heve kjøpet.

Nordmanns-Reisers generelle betingelser retter seg etter Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, §2-1, med senere endringer og  Alminnelige Vilkår for pakkereiser bortsett fra i de tilfeller hvor våre generelle bestemmelser avviker fra de Alminnelige vilkår for pakkereiser. Nøyaktige opplysninger om pris, reiserute, hotell, leiebil osv  finner du på faktura og de tilsendte reisedokumentene.

2.1 Avbestilling og endring 

Ved bestilling må kunden sjekke sine reiseforsikringsvilkår.
En endring eller avbestilling av reisen etter bekreftelse, vil medføre et gebyr som kunden selv har ansvaret for. Endrings- og avbestillingsgebyr vil variere avhengig av hvilket produkt som er bestilt, samt tidspunktet for endring eller avbestilling. Følgende gjelder dersom ikke særskilte regler er gitt ved bekreftelse:
Endring/avbestilling skal skje skriftlig.

a) Endrings-/avbestillingsregler:

 • Ved kansellering inntil 105 virkedager før avreise vil det være et gebyr på 500,- pr person pluss leverandørens gebyrer som f.eks. på cruise og utstedte flybilletter.
 • Ved endring av reise før billetter/vouchere er utstedt 300,- pr endring.
 • Ved endring av reise etter at billetter er skrevet påløper flyselskapets gebyr pluss kr 500,- i administrasjonskostnader pr billett.
 • Endring/avbestilling av bekreftet reise frem til og med 61 virkedager før avreise:
  Minimum 2 500,- i gebyr per person eller beløp tilsvarende innbetalt depositum pluss leverandørens gebyrer som f.eks. på cruise og utstedte flybilletter.
 • Endring/avbestilling fra og med 60 virkedager til og med 45 virkedager før avreise:
  Gebyr på 25% av reisens pris og minimum NOK 2 500,- per person pluss leverandørens gebyrer som f.eks. på cruise og utstedte flybilletter.
 • Endring/avbestilling fra og med 44 virkedager til og med 31 virkedager før avreise:
  Gebyr på 50% av reisens pris og minimum NOK 2 500,- per person pluss leverandørens gebyrer som f.eks. på cruise og utstedte flybilletter.
 • Endring/avbestilling fra og med 30 virkedager til og med 15 virkedager før avreise:
  Gebyr på 75% av reisens pris og minimum NOK 2 500,- per person pluss evt leverandørens gebyrer som f.eks. på cruise og utstedte flybilletter.
 • Endring/avbestilling under 15 virkedager før avreise, eventuelt «no-show», gir ingen refusjon.
 • For gruppereiser/fellesreiser gjelder særskilte depositums- og avbestillingsregler.
 • Retten til avbestilling gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen. Dette gjelder pandemier, katastrofer etc. Velger man å kansellere en reise fordi man ombestemmer seg grunnet f.eks. krav om karantene, nye reiseråd eller forverring av smittesituasjon er det ikke refusjon. Se også Spesielle bestemmelser.

b) Noen unntak fra de generelle avbestillingsreglene:

 • Rundreiser/gruppereiser og cruiseturer: Ingen refusjon ved avbestilling under 90 virkedager før avreise. Depositumet er ikke refunderbart.
 • Skiferie, ingen refusjon etter betaling, som regel 60 virkedager før. Strengere betingelser for jul/nyttår.
 • Cruise: Vilkårene varierer avhengig av rederi
 • Feriehus og leiligheter, ingen refusjon etter betaling
 • Bobil, ingen refusjon etter betaling
 • Hoteller og reiser som er bestilt til ikke refunderbare priser
 • Flybilletter, ingen refusjon etter betaling selv om de inngår som del av pakkereise
 • Flybilletter generelt, etter betaling og billettutstedelse gjelder flyselskapets egne regler
 • Når flyselskap kansellerer flyvninger refunderer vi kun til kunden det vi får tilbakebetalt av flyselskapet når vi har mottatt det og fratrukket et gebyr på 500,- pr. billett.

Avbestilling bør skje straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres. En kunde som ønsker å avbestille sin reise, skal umiddelbart sende oss en skriftlig avbestilling. Er dette ikke mulig, kontakt oss på telefon 21 60 98 80 for nærmere avtale. Avbestilling kan ikke skje pr telefon. For avbestilling på avreisedagen eller i tilknytning til helg hvor dette ikke er mulig, skal flyselskapet, hotell eller cruiserederi kontaktes og epost sendes til booking@nordmann.no.
Vi anbefaler at du som kunde får en skriftlig bekreftelse på avbestillingen.

For endring av bestilling, kontakt oss. Vi gjør oppmerksom på at mange ruteflybilletter ikke kan endres. Noen billetter kan endres mot et gebyr. Om det er nødvendig for deg som kunde å ha en billett som kan endres, må denne informasjonen formidles til oss før bestilling/bekreftelse.
Endring av navn på ruteflybilletter godtas normalt ikke. Vi forholder oss til flyselskapenes egne regler.

2.2 Endring foretatt av flyselskapene og andre leverandører

a) Flyselskapene har rett til å komme med tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapet ansvarlig for å komme med alternative ruter.
Nordmanns-Reiser er ikke ansvarlig for endringene, men er pliktig til å informere kunden om disse. Nordmanns-Reiser vil, så langt det lar seg gjøre, finne en akseptabel reiserute for kunden.
b) Nordmanns-Reiser gjør oppmerksom på at flyselskapene kan endre tidspunkt for utstedelse av billettene. Dette vil medføre at betalingen må foregå tidligere enn først avtalt. Nordmanns-Reiser vil informere kunden om slike endringer så snart disse eventuelt foreligger.
c) Rederiene tar forbehold om endringer i seilingsruten, både tid og program uten varsel. Ingen tidspunkt eller seilingsrute må derfor oppfattes som endelige. Nordmanns-Reiser har ingen erstatningsansvar dersom en situasjon oppstår som medfører endringer i seilingsrute eller program. Det gjelder også om havn/sted for utreise endres.
Om en av gjestene i en lugar avbestiller, og den andre gjesten velger å dra alene, må det betales et tillegg i prisen for singellugar. Dette gjelder også ved avbestillinger fra en eller flere personer i en flermannslugar, eller om man avbestiller deler av reiseopplegget (flyreisen, hotell) som inngår i et “pakketilbud”.
Merk: Den personen som avbestiller vil følge vanlige avbestillingsregler.
Reisens start beregnes ut i fra første bestilte element. Er det eksempelvis bestilt fly til avreisehavnen, regnes cruisets start ut fra avreisetidspunkt for fly. Reglene for endring/kansellering kan være forskjellig grunnet lengden på cruiset.

3.1 Utstedelse av elektroniske billetter (E-tickets)

Flybillettene blir skrevet ut i henhold til flyselskapets regler. Dato for utstedelse av billetter vil bli opplyst ved bestilling dersom det er spesielle krav til utstedelse.
Hvis mulig vil billetter og reisedokumenter sendes ut via epost. Der dette ikke er mulig, blir dokumentene sendt per post umiddelbart etter utstedelse. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi korrekt post- eller epostadresse.
Kunden er selv ansvarlig for å kontakte Nordmanns-Reiser dersom reisedokumentene ikke er mottatt på avtalt tidspunkt.
Dersom kunden mister sine billetter/reisedokumenter, kommer for sent eller mangler gyldige dokumenter (pass/visum), er han/hun selv ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med utstedelse av nye billetter.
Husk at om du bruker innsjekking på flyplassen fra mobiltelefon er du ansvarlig for at mobiltelefonen er ladet nok.

4. Refusjon

Om Nordmanns-Reiser kansellerer en reise vil hele reisen bli refundert i løpet av 14 ukedager.
Ved refusjoner på avbestilt reise har vi normalt en behandlingstid på minimum 3-4 uker.
Ved refusjon av flyskatter på en ikke benyttet reise belastet et ekspedisjonsgebyr på 500.-
Ved all refusjoner som ikke går inn under våre avbestillingsreglene mot gebyr, belastes et ekspedisjonsgebyr på 500.-

5. Reklamasjonsrett

En reklamasjon skal sendes skriftlig til Nordmanns-Reiser snarest mulig og senest innen 4 uker etter hjemkomst.
Reklamasjoner på hoteller og hotellstandard, skal tas opp på reisemålet med hotellet og/eller den lokale agenten eller gjennom kontakt med Nordmanns-Reiser, slik at det er mulighet til å rette opp i problemene umiddelbart.
Vi anbefaler våre kunder å ta vare på mest mulig dokumentasjon, som informasjon fra hotellet, navn på kontaktperson på hotellet, bilder, kvitteringer, osv. Dette vil forenkle en eventuell reklamasjonssak i ettertid.

6.1 Innsjekk, bagasje, pass/visum og setereservasjon

a) Flyselskapene påtar seg ikke ansvar for hendelser som inntreffer på tidspunkt hvor passasjerene ikke befinner seg om bord i deres fly. Når det gjelder ansvar for innlevert bagasje, henviser vi til det gjeldende flyselskaps egne bestemmelser. Ovennevnte gjelder også for, uten at det begrenses til, andre leverandører som hoteller, attraksjoner og cruiserederier m flere.
b) Nordmanns-Reiser oppfordrer sine kunder til å sjekke inn i god tid før avreise. Kunden er selv ansvarlig for å beregne tilstrekkelig tid på flyplasser. Innsjekking kan på de fleste flyplasser gjøres på automater hvor elektronisk billettnummer eller flyselskapets referansenummer brukes. Alle blir kontrollert med pass. På de fleste flyselskaper kan du nå sjekke inn online fra 22 – 72 timer før avreise på selskapets app eller webside. Vi anbefaler å gjøre dette. Da kan man også endre setevalg og registrere andre opplysninger flyselskapet er pålagt å legge inn. Bruk også disse sidene for å se evt. endringer som er kommet før og under reisen.
c) Vi anbefaler å sjekke inn på flyplassen 2 timer før avgang på alle flyselskap i tilfelle lange køer – spesielt om man reiser utenfor Schengen området. For utreise fra Norge på direkteruter til utlandet utenfor Europa bør man sjekke inn senest 3 timer før avgang. For retur reise fra land utenfor Europa må man ofte møte på flyplassen 3 timer før avgang, uansett flyselskap.
d) På mange flyvninger er det mulig å reservere seter på forhånd. Vi ber våre kunder om å opplyse om slike ønsker ved bestilling. De fleste flyselskap tar ekstra betalt for setereservasjon. Det bør gjøres online på flyselskapets websider. Vi kan bestille seter mot gebyr etter billettutstedelse. Vi kan ikke garantere at man får sitte samlet og flyselskapet kan endre setereservasjonen.
e) Setereservasjoner kan endres av flyselskapet og er derfor utenfor Nordmanns-Reisers kontroll. Det gjelder i alle klasser, turistklasse, oppgradert turistklasse , businessklasse og første klasse. Endring av setereservasjon gir ikke grunn til avbestilling uten vanlige gebyrer.
f) Flyselskapene er pålagt å registrere opplysninger om deg før avreise til bl.a. USA og Canada og vi anbefaler å registrere pass og bosted via flyselskapenes internettsider. NB! Du må ha navn og adresse på overnattingssted og skriftlig bekreftelse og dokumenter som bekrefter dette ved avreise fra Norge til bl.a. USA og Canada.
g) Kontrollér at passet er gyldig minimum 6 måneder etter hjemreise da de fleste land krever det. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelle visum og innreisetillatelse er gyldig før avreise. Flere land vil i forbindelse med Covid19 kreve spesielle dokumenter for innreise. Du er selv ansvarlig for å sjekke disse reglene. Nordmanns-Reiser er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke har dette i orden. Barn må ha eget pass uavhengig av alder. Barn med annet etternavn enn sine foreldre/ medreisende, har egne bestemmelser og det er foreldrenes ansvar å påse at dokumenter i forbindelse med reisene er i orden. I enkelte tilfeller kreves det dokumentasjon fra begge foreldre, eventuelt den andre foreldre at barnet har tillatelse til å delta på reisen. Dokumentasjon for dette kreves også av cruiserederier.
h) Reisende med utenlandsk pass må sjekke regler ved å kontakte ambassade eller konsulat.
Pass med innreisestempel fra Israel kan føre til nektet innreisetillatelse til noen land. En del land krever også transittvisum for reisende, både norske og ikke norske statsborgere. Du er selv pliktig til å gjøre oppmerksom på annen nasjonalitet enn norsk ved bestilling, slik at korrekt pass- og visumopplysninger kan bli gitt. Som reisende er du selv ansvarlig for å ha korrekt innreisetillatelse/visum til destinasjoner på din reiserute. Se bestemmelser på sidene til UD- reiseinformasjon.
i) Enkelte havnemyndigheter kan iblant kreve at du viser legitimasjon med foto når du forlater skipet i løpet av et cruise. For å unngå eventuelle problemer, anbefaler vi at du tar med deg en kopi av passet på reisen, i tillegg til originalpasset, og tar denne kopien med deg hver gang du forlater skipet. Statsborgere fra andre land må kontakte de respektive lands ambassader for oppdatert informasjon.
j) For reise til Cuba må man forhåndsskjøpe turistvisum. Dette kan kjøpes hos oss for 500,- per person. Hvis man ikke har kjøpt flybillett hos oss koster det 750,- per person. For cruise på/til Cuba gjelder egne visumbestemmelser.
k) Trenger du hjelp til visumsøknad f.eks. til Kina, Russland, India mm, kontakt den enkelte ambassade eller Visumservice.

7. 1 Spesielt til USA/CANADA (kan også gjelde andre land):

Denne reisende er selv ansvarlig for å sjekke reglene i forbindelse med Covid19.
Alle reisende må ha tur/retur billett og ankommer du med skip gjelder må du også ha returbillett.
Passet må være gyldig i 6 måneder etter retur fra USA/CANADA. Alle reisende til eller via USA /CANADA må registreres elektronisk på forhånd. Dette gjelder også om du er i transitt til et annet land. Dette gjøres ved å søke om ESTA/eTA. Skjemaet fylles ut elektronisk og du finner det på våre websider www.cruisereiser og www.amerikaspesialisten.no Mellomlander du, må du ha med kopi av godkjent ESTA søknad da det kan kreves når du skal returnere fra andre land.
NB! Det kreves fortsatt visum for opphold lenger enn 90 dager. Er man tidligere straffedømt, skal studere eller arbeide, må ambassaden kontaktes før innreise til USA eller Canada. Er du usikker, kontakt: Amerikas Forente Staters ambassade, Morgedalsvegen 36, 0378 Oslo. Telefon: 21308540 www.usa.no
Eller Embassy of Canada,Tel.: +47 22 99 53 00 eller E-mail: oslo@international.gc.ca
Ved transit videre med andre flyselskaper i USA må man beregne god tid. Man må gjennom immigrasjonen, som regel skifte terminal og bagasjen må vises i tollen før den sendes videre.

8. Bagasje

Flyselskapene har forskjellige regler for medbragt bagasje avhengig av pris man betaler, dette skal stå på din reiserute og antall kilo kan variere. Om det ikke står er ikke bagasje inkludert. Noen selskaper kan ha andre regler og normalt skal dette stå på din reiserute når billett er skrevet. Hvis vekten på bagasjen overstiger gjeldende vektregler må kunden betale for overvekt etter flyselskapets gjeldende takster. Bagasjebestemmelsene kan endre seg hele tiden så sjekk hva som gjelder før du skal reise på flyselskapets hjemmeside. Nordmanns–Reiser AS kan ikke holdes ansvarlig for bagasjegebyrer som kreves inn av de enkelte flyselskap eller endringer i disse. Har du en reise med flere flystrekninger kan bagasjebestemmelsene være forskjellig på alle strekninger.
Det er spesielle regler for sport- og golfutstyr, sykler og lignende. Se regler på osl.no.
Nordmanns-Reiser gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å pakke skarpe gjenstander som saks, neglefil etc. som håndbagasje. Lightere og fyrstikker er ikke tillatt verken i håndbagasje eller innsjekket bagasje. Det samme gjelder væske utover en begrenset mengde. Regler kan til enhver tid sjekkes på www.osl.no

Ikke lås bagasjen som sjekkes inn på reiser til/fra og innenlands i USA med mindre du har en TSA godkjent lås! Amerikanske myndigheter foretar stikkprøver og bryter opp/klipper over bagasjelåser rutinemessig. Flyselskapene tar ikke ansvar for ødelagte bagasjelåser som følge av sikkerhetskontroller.

9. Viktig informasjon til kunder som har bestilt hotell

Nordmanns-Reiser gjør oppmerksom på at standard på hoteller i forskjellige deler av verden kan variere og være lavere enn hva man er vant til fra Norge. Kvaliteten på hotellene vurderes generelt på grunnlag av standard, fasiliteter og beliggenhet. Kriteriene for dette er forskjellige fra land til land.
Hotellene i storbyene har ofte lavere standard enn det som er normen andre steder. Spesielt gjelder dette enkelte byer i USA, som for eksempel New York og San Francisco, hvor hotellrommene ofte er små og har lavere standard enn det som er normalt. Slike variasjoner må påregnes.
a) På enkelte steder og hoteller kan det tilkomme en «resort fee». Resort Fee dekker f.eks. badehåndklær, internett mm og er obligatorisk. Nordmanns-Reiser kan ikke holdes ansvarlig om det påløper en slik resort fee.
b) Det vil kunne forekomme mindre oppussing og renoveringsarbeid på hotellene. Som eksempel kan et svømmebasseng være stengt noen dager på grunn av rensing. Slikt er utenfor Nordmanns-Reisers kontroll og vil ikke være grunnlag for kompensasjon. I den grad det er mulig vil Nordmanns-Reiser informere om eventuelle større oppussingsarbeider.
c) I situasjoner hvor kunden er misfornøyd med standard eller andre forhold på hotellet, skal Nordmanns-Reisers lokale agent umiddelbart kontaktes. Telefonnummer til agenten står oppført på kundens hotellkupong/vedlegg. Ta med en ekstra kopi eller ha det på mobiltelefonen din, da hotellet i noen tilfeller tar inn kupongen. Dersom kunden ikke får tilfredsstillende hjelp, kan Nordmanns-Reiser kontaktes. Vi vil forsøke å hjelpe kunden så langt det er mulig. Dersom kunden ikke har kontaktet den lokale agenten eller Nordmanns-Reiser vil dette redusere muligheten for en kompensasjon i etterkant.
d) Dersom kunden har spesielle ønsker som type seng, valg av etasje, røykerom, havutsikt eller lignende, må dette oppgis ved bestilling. Disse ønskene vil bli formidlet til hotellet, men Nordmanns-Reiser kan ikke garantere at de etterkommes bortsett fra der man betaler ekstra for en viss type rom.
e) Hotellrom i Nord-Amerika har normalt en eller to senger på rommet. Om man ønsker separate senger må dette bestilles spesielt. Dersom man bestiller rom for tre eller fire personer, må det påregnes at to personer vil måtte dele en mindre dobbeltseng. Noen hoteller tilbyr ekstra senger på rommet, såkalte «rollaway»-senger. Dette må bestilles spesielt og betales lokalt. I de tilfellene kundene ikke ønsker å dele en seng, anbefaler vi å bestille separate rom.
f) Ved reise til storbyer må man påregne trafikkstøy. Dette gjelder også hoteller i populære ferieområder. Slike forhold kan ikke påklages.
g) Avbestilling og endring av en hotellbestilling etter bekreftelse, medfører gebyr. Dette gebyret vil variere med tidspunkt for endring og avbestilling.

10. Informasjon til kunder som har bestilt leiebil

a) Nordmanns-Reiser samarbeider med anerkjente leiebilfirmaer. Alle obligatoriske forsikringer er inkludert i våre priser.
b) Ved henting av bilen vil leiebilselskapet be om et kredittkort som depositum. Den reisende som står oppført som sjåfør må medbringe et gyldig kredittkort som bilselskapet belaster for evt. ekstrautstyr og som depositum. Sjåfører under 25 år må betale et tillegg i prisen. Det er viktig at korrekt person står oppført som sjåfør.
c) Vi gjør oppmerksom på at leiebiler i Nord-Amerika ofte har begrenset bagasjeplass. Dette gjelder også større biltyper som minivan og større SUV. Vi vil anbefale at kunder som skal reise mye rundt med leiebil, pakker i bager, ikke kofferter, da disse er lettere å stable. Hvis mange gjester reiser sammen eller man har mye bagasje, vil vi anbefale å leie mer enn én bil.

11. Forsikring

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer for reisen og enkelte land krever dokumentasjon på reiseforsikring. Vi anbefaler alle reisende å sjekke at de har både avbestillingsforsikring og reiseforsikring som dekker reiseulykke, reisegods, reisesyke og ansvar før bestilling av reisen.

12. Annet

Reiser du på cruise må du være oppmerksom på at de fleste rederiene tillater ikke bleietrengende barn å benytte seg av bassengene om bord på sine skip. Aldersgrense for spebarn er som regel 6 mnd.

13. Helse

Sjekk alltid med din fastlege/helsestasjon om anbefalte vaksiner. Se også https://www.fhi.no/
Koronasituasjonen: Det er kundens ansvar å sjekke regler for det enkelte land.

14. Kundens plikter

Kunden plikter ved bestilling å sjekke at navn er skrevet i henhold til pass. Kunden plikter ved mottak av dokumenter å sjekke at alle er riktig med korrekt sted, datoer, navn og lese gjennom vedlegg som omhandler beskrivelse av reisen som er bestilt.

SERVICEHONORAR
På faktura ilegges et servicegebyr på 150,- pr person, 500,- pr familie som ikke er refunderbart.

CEA/ES110221

© 2022 Nordmanns-Reiser AS

Designet og utviklet av HCL Nordic